top coral 2
top bubbles
top bubbles (copy)
top bubbles (copy1)
top coral
mouse scroll

Jaarverslag

top coral (copy)
top coral (copy)
top coral (copy1)

DUNAVIE IN CIJFERS

DUNAVIE OVERZICHT 2020

SAMENWERKING

DUURZAAMHEID

top coral (copy2)
top coral (copy3)

Bewonerscommissie en betrokken bewoners
WAT HEBBEN WE ONDER ANDERE GEDAAN? 

HET JAAR VAN CORONA

top coral (copy1)
top coral (copy2)


waarin Dunavie NUL huisuitzettingen deed 
op basis van huurachterstanden.


Er zijn het afgelopen jaar veel gesprekken geweest met de gemeente Katwijk en ontwikkelende partijen om afspraken te maken over de positie van Dunavie als het gaat om het realiseren van de sociale huurwoningen op Valkenhorst. De ambitie van Dunavie is om aan de lat te staan voor de gehele sociale opgave op Valkenhorst. 

In 2020 hebben we 24 woningen opgeleverd in deelgebied Vliet in project De Horn

HUURVERHOGING DUNAVIE 
 RUIM ONDER LANDELIJK GEMIDDELDE

QUA NIEUWBOUW LIGGEN ER MOOIE KANSEN OP VALKENHORST


Roland Marx nam het stokje
van hem over.

big fish (copy7)
big fish (copy8)
big fish (copy9)
big fish (copy10)
big fish (copy8)
big fish (copy9)
big fish (copy10)
big fish (copy11)
big fish (copy8)
big fish (copy9)
big fish (copy7)

PIERRE SPONSELEE
VERTROK ALS
INTERIM BESTUURDER

DUNAVIE

Van alle woningen die in de gemeente Katwijk staan, is ca. 30% van Dunavie. 
We houden onze woningen betaalbaar door passende toewijzing, differentiatie in kwaliteitsniveaus en duurzaamheidsmaatregelen. Door een persoonlijke aanpak en aantrekkelijke nieuwbouw bevordert Dunavie de beschikbaarheid van woningen.

In mei 2020 is de visie op duurzaamheid Duurzaam Dunavie 2020-2030 vastgesteld waarin op hoofdlijnen meer richting wordt gegeven aan dit belangrijke thema. Binnen het Dunergie programma zijn in 2020 bij 188 woningen Dunergie werkzaamheden afgerond en per einde jaar zijn er nog 95 woningen in uitvoering.

In 2020 deed Dunavie opnieuw mee aan de Aedes Benchmark. 
Nieuwe huurders gaven Dunavie een 7,3. De huurders die een reparatieverzoek ingediend hadden gaven een 7,7 en de vertrokken huurders een 7,5.

Starten
met de invulling
#Dunavisie
,
werken aaN
doel­stellingen

PETRONELLA
VAN SAXEN
FASE 2

LANDHUIS
DE HORN

10.000ste
ZONNEPANEEL

Dunavie heeft zich in 2020 actief ingezet voor het bestrijden van woonfraude.
In totaal zijn er in 2020 36 cases uitgezet waarbij het vermoeden was van woonfraude. Daarvan zijn in 2020, 16 cases afgerond waarvan bij 9 woonfraude is bewezen (56%). 

PRESTATIEAFSPRAKEN

DUNAVISIE

Er zijn nieuwe meerjarige kaderafspraken gemaakt voor 2021-2024 en deze zijn vertaald naar concrete afspraken voor 2021. We hebben samen met de gemeente Katwijk en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek afgesproken dat we in ieder geval 2 keer per jaar de voortgang van de afspraken monitoren.

GEMEENTE KATWIJK

Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau hebben we fijn samengewerkt met de gemeente Katwijk. Naast de formele overlegstructuren hebben we ook van beide kanten in elkaars projecten geparticipeerd. De gemeente heeft een mooie bijdrage geleverd bij de totstandkoming van #Dunavisie. Samen met de SHD en de gemeente Katwijk zijn de prestatieafspraken 2021-2024 opgesteld.

HOORNES SAMEN IN BEWEGING (HSIB)

Hoornes samen in beweging is opgericht om samen met verschillende partijen te werken aan een mooiere wijk. De partijen die deelnemen hieraan zijn: gemeente Katwijk, Aloysius, Baptistengemeente, De Brug, DSV, Dunavie, Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, Welzijnskwartier, Tripodia, Winkeliersvereniging Hoornesplein, Pniëlkerk.
We werken samen in co-creatie voor het bevorderen van integraal gebiedsgericht werken.
https://youtu.be/Lrasbwzil9Y

STICHTING HUURDERSBELANGEN
DE DUINSTREEK

Ook in 2020 trokken we de banden aan met onze huurdersbelangenvereniging. We intensiveerden de overleggen en bereidden het aangaan van een Samenwerkingovereenkomst voor. Door wisselingen in zowel het bestuur van Dunavie als de SHD, zijn we met een nieuwe blik de toekomst in gegaan.

VOORUITBLIK DUNAVIE 2021

KLANTTEVREDENHEID

big fish (copy6)
big fish (copy6)
big fish (copy7)
big fish (copy8)
big fish (copy8)
big fish (copy9)
big fish (copy10)
big fish (copy11)
big fish (copy4)
big fish (copy5)
big fish (copy5)

NIEUWE HUURDERS

ONDERHOUD

KWALITEIT WONING

REPARATIEVERZOEK

VERTROKKEN HUURDER

big fish (copy8)
big fish (copy9)
big fish (copy9)
big fish (copy10)
big fish (copy7)


In MAART 2021

IS het 10.000ste

PANEEL GELEGD


big fish (copy6)
big fish (copy5)


In 2020 lagen er 7.200 

zonnepanelen op 983 

woningen van Dunavie

sky (copy)
FOTO HAEADER (copy)
Butterfly (copy)

# DUNAVISIE

DE KOERS VAN 2021-2023

GEMIDDELDE HUURJAREN

big fish (copy2)

MUTATIEGRAAD

big fish (copy1)

VERHURINGEN

big fish (copy)

URGENTEN

big fish (copy1)

STATUSHOUDERS

big fish (copy3)

LOKAAL
MAATWERK

big fish (copy2)
big fish (copy4) big fish (copy5)

Dunavie Publicaties

Op deze pagina kunt u onze publicaties vinden. Op dit moment kunt u onze #Dunavisie hier terug vinden. Later in 2021 plaatsen we hier ons jaarverslag, de resultaten van De Groene Ton en nog vele meer!
Volledig scherm